011Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Петрич

Дата и час на публикуване: 27/3/18 2:30 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1803011
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Петрич
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0003
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 160358.39 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/4/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docESPD-BG127.03.2018 14:48 207 kB
zipespd-request-zip27.03.2018 14:48 92 kB
docдокументация27.03.2018 14:48 714 kB
pdfдокументация27.03.2018 14:48 6 MB
pdfобявление27.03.2018 14:48 699 kB
pdfрешение27.03.2018 14:48 344 kB
pdfПротокол №123.04.2018 15:37 476 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения04.05.2018 15:38 57 kB
pdfПротокол №215.05.2018 15:46 2 MB
pdfПротокол №315.05.2018 15:46 891 kB
pdfРешение за определяне на изпълнител15.05.2018 15:46 558 kB
pdfрешение за прекратяване на процедура28.06.2018 16:18 111 kB
pdfобявление за възложена поръчка11.07.2018 15:42 629 kB