012„Техническа помощ за изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.”

Дата и час на публикуване: 28/3/18 4:13 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1803012
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: „Техническа помощ за изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.”
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 230000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/4/18 10:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
zipespd-request28.03.2018 16:20 91 kB
docдокументация28.03.2018 16:20 693 kB
pdfобявление28.03.2018 16:20 817 kB
pdfрешение28.03.2018 16:20 439 kB
pdfдокументация28.03.2018 16:30 3 MB
zipespd-request new16.04.2018 16:55 87 kB
pdfотговор изх.92-00-126916.04.2018 16:55 111 kB
pdfПротокол №104.05.2018 15:48 471 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения17.05.2018 14:29 203 kB
pdfДоклад22.05.2018 16:47 2 MB
pdfПротокол 222.05.2018 16:47 1 MB
pdfПротокол 322.05.2018 16:47 176 kB
pdfРешение22.05.2018 16:47 288 kB
pdfОбявление за възложена поръчка26.06.2018 17:14 564 kB
pdfдоговор26.06.2018 17:14 21 MB