010Изготвяне на идеен проект за инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци

Дата и час на публикуване: 20/3/18 1:46 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1803010
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: Изготвяне на идеен проект за инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69500 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/3/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/3/18 10:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docдокументация20.03.2018 13:59 400 kB
pdfдокументация20.03.2018 13:59 3 MB
pdfобява 520.03.2018 13:59 711 kB
jpgПИП-Генплан20.03.2018 13:59 1 MB
pdfПУП20.03.2018 13:59 317 kB
pdfПИП обяснителна записка20.03.2018 13:59 5 MB
pdfПротокол 116.04.2018 15:59 399 kB
pdfПротокол №227.04.2018 16:00 1 MB
pdfДоговор 6508.06.2018 14:33 19 MB