013 “Изпълнение на строително-монтажни работи по проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич” по три обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 30/3/18 3:42 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1803013
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Частично прекратена
Наименование: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по три обособени позиции"
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0005
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 519732.53 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/6/18 11:00 am

Техническа документация, качена на 30.03.2018 в 16:44 часа

ЦОП-технически проекти-1.zip

ЦОП-технически проекти-2.zip

ЦНСТ-технически проекти-1.zip

ЦНСТ-технически проекти-2.zip

ДЦДУ -технически проекти-1.zip

ДЦДУ -технически проекти-2.zip

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docДоговор30.03.2018 15:27 229 kB
docxДокументация30.03.2018 15:27 230 kB
pdfобявление30.03.2018 15:27 1 MB
pdfрешение30.03.2018 15:27 334 kB
xlsx1 КСС_ЦОП30.03.2018 15:29 22 kB
xlsx2 КСС_ЦНСТ30.03.2018 15:29 26 kB
xlsx3 КСС_Слънце30.03.2018 15:29 21 kB
pdfТС об130.03.2018 15:29 3 MB
pdfТС об230.03.2018 15:29 3 MB
docТС_Слънце30.03.2018 15:29 472 kB
docТС_ЦНСТ30.03.2018 15:29 541 kB
docТС_ЦОП30.03.2018 15:29 466 kB
pdfТСоб330.03.2018 15:29 2 MB
zipespd-request (2)30.03.2018 15:29 92 kB
docОбразец30.03.2018 16:55 28 kB
zipespd-request new17.04.2018 16:38 95 kB
pdfСъобщение за преустановяване на процедура30.04.2018 16:46 64 kB
pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация20.06.2018 17:01 238 kB
pdfдокументация30.03.2018 15:27 9 MB
pdfРешение за прекратяване по ОП №311.07.2018 17:09 88 kB
pdfобявление за възложена поръчка по ОП331.07.2018 11:32 570 kB
jpgсъобщение цени 001 (1)03.08.2018 13:20 583 kB
pdfПротокол №128.08.2018 16:46 1 MB
pdfПротокол №228.08.2018 16:46 386 kB
pdfРешение28.08.2018 16:46 154 kB
jpgScan-001005.10.2018 14:01 784 kB
jpgScan-001105.10.2018 14:01 2 MB
jpgScan-001205.10.2018 14:01 655 kB
pdfДоговор Растер Юг05.10.2018 14:01 10 MB
pdfобявление за възложена поръчка05.10.2018 14:01 595 kB
pdfТехн.предложение05.10.2018 14:01 6 MB
pdfценово предложение05.10.2018 14:01 10 MB
zipлинеен график към договор ОбП 205.12.2018 16:48 25 MB
pdfОбявление за възложена поръчка по ОбП205.12.2018 16:48 638 kB
pdfтехническо предложение ОбП 205.12.2018 16:48 60 MB
pdfценово предложение ОбП 205.12.2018 16:48 150 kB
pdfдиаграма на работната ръка ОбП 205.12.2018 16:49 1 MB
pdfдоговор ОбП 205.12.2018 16:49 2 MB