018„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места”

Дата и час на публикуване: 4/4/18 4:11 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 18040018
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места"
Описание: Предмет на поръчката е проектиране и изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор на обект “Преходно жилище за деца от 15 до 18 годиншна възраст с капацитет 8 места“.
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 204219.04 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 26/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 27/4/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfобява04.04.2018 16:15 293 kB
pdfПредпроектно проучване04.04.2018 16:15 1 MB
docxтехн.спец.профил ОП04.04.2018 16:15 104 kB
pdfтехническа спецификация04.04.2018 16:15 1 MB
docУказания04.04.2018 16:15 402 kB
pdfуказания04.04.2018 16:15 5 MB
pdfинформация за удължаване на срока за получаване на оферти23.04.2018 17:39 137 kB
docПроект на договор04.04.2018 16:15 215 kB
pdfПротокол №117.05.2018 10:36 1 MB
pdfдоговор12.07.2018 14:12 2 MB
zipПриложения към договора12.07.2018 14:13 15 MB