002-Ежедневна доставка на хляб и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич“ по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 16/11/17 2:21 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1711002
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Активна
Наименование: „Ежедневна доставка на хляб и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич“ обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Доставка на закуски за ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с.Първомай и ДСП, гр. Петрич; Обособена позиция № 2 – Доставка на захарни изделия за ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с.Първомай и ДСП, гр. Петрич; Обособена позиция № 3 – Доставка на сладкарски изделия за ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай и ЦНСТДМУ – с.Първомай и Обособена позиция № 4 – Доставка на риба и изделия с риба за ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с.Първомай и ДСП, гр. Петрич
Номер на преписка в АОП: 00212-2017-0036
Линк към преписката в АОП: Линк
Краен срок за подаване на оферти: 28/11/17 5:00 pm

Прикачени документи:

Решение                                                                          2017-11-16 14:30:35

Покана.doc                                                                      2017-11-16 14:30:35

Покана                                                                             2017-11-16 14:30:35

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf доклад 19/12/2017 16:28 213 KB
2 pdf Протокол 19/12/2017 16:28 255 KB
3 pdf решение 19/12/2017 16:28 118 KB
4 pdf Обявление за възложена поръчка 08/02/2018 15:25 1,000 KB
5 pdf договор №4 08/02/2018 15:25 2 MB
6 pdf договор №5 08/02/2018 15:26 2 MB
7 pdf договор №6 08/02/2018 15:26 2 MB
8 pdf договор №7 08/02/2018 15:26 2 MB