023-„Изпълнение на строително-монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ – ЕТАП 2“

Дата и час на публикуване: 18/4/18 11:39 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804023
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ – ЕТАП 2“
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е Изграждане на Обреден дом в УПИ VI, кв. 178, гр. Петрич” – етап 2

Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 191666.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 14/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 15/5/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlsKSS - етап 218.04.2018 11:40 100 kB
docxproekt na dogovor18.04.2018 11:40 49 kB
docxTehnicheska_specifikacia_Petrich_Obreden_dom - ЕТАП 2 FINAL18.04.2018 11:40 125 kB
pdfобява18.04.2018 11:40 265 kB
docПетрич_указания Обреден дом18.04.2018 11:40 344 kB
pdfуказания с приложения18.04.2018 11:40 4 MB
zipВиК18.04.2018 13:51 10 MB
zipВП18.04.2018 13:52 7 MB
zipЕлектро18.04.2018 13:52 7 MB
zipОВК18.04.2018 13:53 5 MB
zipПБ18.04.2018 13:53 3 MB
zipПБЗ18.04.2018 13:54 12 MB
zipПУСО18.04.2018 13:54 3 MB
zipАрхитектура18.04.2018 16:57 5 MB
pdfинформация за удължаване на първоначалния срок08.05.2018 17:20 133 kB
pdfПротокол №129.05.2018 16:22 10 MB
pdfдоговор15.06.2018 11:11 513 kB
pdfматериали15.06.2018 11:11 4 MB
pdfтехн.предл.15.06.2018 11:11 9 MB
pdfценово предложение15.06.2018 11:11 1,010 kB
jpgScan-001515.06.2018 11:13 505 kB
zipScan-001415.06.2018 11:18 6 MB