032-Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай

Дата и час на публикуване: 2/5/18 11:24 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1805032
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай
Описание: Предвижда се изграждане на 2 броя улични канализационни клона в с.Първомай. Канализацията в с. Първомай е превидена да се изпълни от полиетиленови тръби SN8 – с диаметър Ø315.
Номер на преписка в АОП: 9075536;9076325
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 55833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/18 11:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 xls KС_образец 02/05/2018 11:26 40 KB
2 doc Tehnicheska spesifikatciya 02/05/2018 11:26 124 KB
3 doc Договор 02/05/2018 11:26 178 KB
4 pdf обява 02/05/2018 11:26 314 KB
5 doc указания 02/05/2018 11:26 329 KB
6 pdf указания 02/05/2018 11:26 4 MB
7 zip ВиК 02/05/2018 11:27 14 MB
8 zip Геодезия 02/05/2018 11:27 2 MB
9 zip ПБЗ 02/05/2018 11:27 6 MB
10 zip ПУСО 02/05/2018 11:27 9 MB
11 pdf Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 21/05/2018 17:18 136 KB
12 pdf Протокол №1 31/05/2018 10:16 1 MB
13 pdf Протокол №2 14/06/2018 13:33 819 KB
14 pdf Договор 20/07/2018 15:17 1 MB
15 jpg линеен график 20/07/2018 15:17 414 KB
16 pdf техническа спецификация 20/07/2018 15:18 445 KB
17 pdf техническо предложение 20/07/2018 15:18 6 MB
18 pdf ценово предложение 20/07/2018 15:18 230 KB