032-Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай

Дата и час на публикуване: 2/5/18 11:24 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1805032
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай
Описание: Предвижда се изграждане на 2 броя улични канализационни клона в с.Първомай. Канализацията в с. Първомай е превидена да се изпълни от полиетиленови тръби SN8 – с диаметър Ø315.
Номер на преписка в АОП: 9075536;9076325
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 55833.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlsKС_образец02.05.2018 11:26 40 kB
docTehnicheska spesifikatciya02.05.2018 11:26 124 kB
docДоговор02.05.2018 11:26 178 kB
pdfобява02.05.2018 11:26 314 kB
docуказания02.05.2018 11:26 329 kB
pdfуказания02.05.2018 11:26 4 MB
zipВиК02.05.2018 11:27 14 MB
zipГеодезия02.05.2018 11:27 2 MB
zipПБЗ02.05.2018 11:27 6 MB
zipПУСО02.05.2018 11:27 9 MB
pdfИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти21.05.2018 17:18 136 kB
pdfПротокол №131.05.2018 10:16 1 MB
pdfПротокол №214.06.2018 13:33 819 kB
pdfДоговор20.07.2018 15:18 1 MB
jpgлинеен график20.07.2018 15:18 2 MB
pdfтехническа спецификация20.07.2018 15:18 445 kB
pdfтехническо предложение20.07.2018 15:18 6 MB
pdfценово предложение20.07.2018 15:18 230 kB