060-Изработване на подробни устройствени планове – план за регулация и застрояване за територията на град Петрич и село Беласица, община Петрич

Дата и час на публикуване: 5/12/18 4:57 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1812060
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: Изработване на подробни устройствени планове - план за регулация и застрояване за територията на град Петрич и село Беласица, община Петрич
Описание: Поръчката включва изпълнение на следните дейности: Изработване на подробни устройствени планове - план за регулация и застрояване за територията на град Петрич и село Беласица, община Петрич в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0029
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 91666.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/12/18 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 doc obrazetc ЕЕДОП 05/12/2018 17:00 209 KB
2 doc Prilozhenie № 3 Obrazci 05/12/2018 17:00 35 KB
3 doc Zadanie 05/12/2018 17:00 106 KB
4 doc Договор проект 05/12/2018 17:00 192 KB
5 doc Документация 05/12/2018 17:00 332 KB
6 pdf документация 05/12/2018 17:00 7 MB
7 pdf обявление за поръчка 05/12/2018 17:01 788 KB
8 pdf решение 05/12/2018 17:01 383 KB
9 zip espd-request 05/12/2018 17:09 90 KB
10 pdf Решение за прекратяване на процедурата 17/12/2018 14:08 123 KB
11 pdf обявление за възложена поръчка 02/01/2019 14:25 523 KB