060-Изработване на подробни устройствени планове – план за регулация и застрояване за територията на град Петрич и село Беласица, община Петрич

Дата и час на публикуване: 5/12/18 4:57 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1812060
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: Изработване на подробни устройствени планове - план за регулация и застрояване за територията на град Петрич и село Беласица, община Петрич
Описание: Поръчката включва изпълнение на следните дейности: Изработване на подробни устройствени планове - план за регулация и застрояване за територията на град Петрич и село Беласица, община Петрич в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0029
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 91666.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/12/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/12/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docobrazetc ЕЕДОП05.12.2018 17:01 209 kB
docxPrilozhenie № 3 Obrazci05.12.2018 17:01 35 kB
docxZadanie05.12.2018 17:01 106 kB
docДоговор проект05.12.2018 17:01 192 kB
docДокументация05.12.2018 17:01 332 kB
pdfдокументация05.12.2018 17:01 7 MB
pdfобявление за поръчка05.12.2018 17:01 788 kB
pdfрешение05.12.2018 17:01 383 kB
zipespd-request05.12.2018 17:10 90 kB
pdfРешение за прекратяване на процедурата17.12.2018 14:08 123 kB
pdfобявление за възложена поръчка02.01.2019 14:25 523 kB