113Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“

Дата и час на публикуване: 12/6/20 2:39 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2006113
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение - гр. Петрич“
Описание: Община Петрич предвижда Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение. Сградата ще бъде триетажна, с идентични етажни разпределения. На всеки етаж ще бъдат разположени по 6 апартамента – едно студио (едностаен апартамент), четири двустайни апартамента и един тристаен апартамент. Всеки апартамент ще има тераса, като на първия етаж терасите ще са отворени към прилежащия терен, а на втория и третия ще бъдат обезопасени с парапети. Предвижда се сградата да бъде с един вход, достъпен и за хора с увреждания, като за преодоляване на разликата във височините на входа и на прилежащия терен ще бъде изградена стационарна рампа. Достъпът до апартаментите на всеки етаж ще се осъществява през обслужващ коридор. Вертикалната комуникация между трите етажа е решена с една стълбищна клетка и един асаньор. Подовите настилки ще бъдат ламиниран паркет в дневните и спалните, теракота в кухненските зони и баните, гранитогрес в коридорите и по стълбищата, и мразоустойчив теракот/гранитогрес по терасите. Стените в сухите помещения ще бъдат боядисани с латексова боя, а в баните ще бъдат облицовани с фаянс. Покривът ще бъде плосък, хидро-, топло- и пароизолиран. По фасадата се предвижда интегрирана топлоизолационна система с финишно покритие цветна минерална мазилка над цокълната зона и мозаечна мазилка по цокъла. Предвижда се петкамерна PVC дограма с стъклопакети 24 мм с две стъкла – едно високоенергийно (четири сезона) и едно обикновено. Входната врата на сградата ще бъде от алуминиеви профили с прекъснат термомост. Входните врати на апартаментите и интериорните врати към стаите ще бъдат тип МДФ. Водоснабдяването и отвеждането на отпадните води ще се осъществи посредством сградни отклонения от съществуващите улични водоснабдителни и канализационни мрежи. Предвиждат се сградни инсталации за питейно – битово водоснабдяване и за отвеждане на битово – фекалните води. Отводняването на покрива ще се осъществява посредством водосточни тръби по фасадата, които ще се изливат повърхностно по терена. В сградата се предвижда изграждането на следните електрически инсталации: Силова инсталация, Осветителна инсталация, Фасадно осветление, Мълниезащита и заземление, Структурно окабеляване за телефонна, интернет, кабелна инсталация. Отоплението и климатизацията на сградата ще се осъществява с климатици. Водата за битово горещо водоснабдяване ще се осигурява от бойлери във всеки апартамент. Околното пространство ще бъде оформено по начин, създаващ необходимите условия за достъп на хора с увреждания до входа на сградата. Предвиждат се паркинг за автомобили и подходящо озеленяване. За обекта е изработен идеен проект в част Архитектура. Проектът е приложен към Техническите спецификации и се явява неразделна част от тях.
Номер на преписка в АОП: 00212-2020-0017
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 610944.44 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 2/7/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/7/20 10:00 am

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf Обявление 12/06/2020 14:40 1,008 KB
2 pdf Решение 12/06/2020 14:40 395 KB
3 doc Документация 12/06/2020 14:40 417 KB
4 pdf Документация 12/06/2020 14:40 3 MB
5 doc Техническа специификация-Приложение №1 12/06/2020 14:40 401 KB
6 pdf Техническа спецификация-Приложение №1 12/06/2020 14:40 2 MB
7 doc Obrazec 2 ESPD-BG1 12/06/2020 14:41 239 KB
8 doc Договор Проект-Приложение №2 12/06/2020 14:41 401 KB
9 pdf Договор Проект-Приложение №2 12/06/2020 14:41 3 MB
10 doc Образци на документи-Приложение №3 12/06/2020 14:41 76 KB
11 pdf Образци на документи-Приложение №3 12/06/2020 14:41 5 MB
12 zip espd-request 12/06/2020 14:42 99 KB
13 pdf Проект Архитектура Социални жилища 26/06/2020 15:45 13 MB
14 pdf разяснения 26.06 26/06/2020 16:10 86 KB
15 pdf Протокол №1 14/09/2020 17:07 1 MB
16 pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения 10/12/2020 16:39 49 KB
17 pdf Протокол №2 31/12/2020 11:59 896 KB
18 pdf Протокол №3 31/12/2020 11:59 214 KB
19 pdf Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП 31/12/2020 12:00 481 KB
20 pdf Решение за определяне на изпълнител 31/12/2020 12:00 448 KB
21 pdf обявление за възложена поръчка 19/03/2021 15:55 608 KB
22 pdf Договор 19/03/2021 15:56 3 MB
23 pdf Ценово предложение 19/03/2021 15:56 137 KB
24 pdf Техническо предложение 19/03/2021 15:57 40 MB
25 pdf Гаранция за изпълнение 19/03/2021 15:57 79 KB
26 pdf Списък на персонала - проектиране и авт. надзор 19/03/2021 15:57 137 KB
27 pdf Списък на персонала - строителство 19/03/2021 15:57 175 KB
28 pdf Договор за подизпълнение 19/03/2021 15:57 868 KB
29 pdf Споразумение от 15.12.2021 г. 13/01/2022 16:39 166 KB