006„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”

Дата и час на публикуване: 7/3/18 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1803006
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/3/18 5:00 pm

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docдокументация07.03.2018 16:19 399 kB
pdfдокументация07.03.2018 16:19 3 MB
pdfобява 207.03.2018 16:19 706 kB
docТехническа спецификация07.03.2018 16:19 142 kB
pdfСъобщение по чл. 193 от ЗОП19.03.2018 17:10 64 kB