051-ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТАВКА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ

Дата и час на публикуване: 13/8/18 10:45 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1808051
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТАВКА ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ
Описание: Обществената поръчка обхваща: 11.Разработване на Технически проект в съответствие с изискванията на Наредба №4/21.05.2001г. и с цел получаване на Разрешение за строителство за инвест.проект; 2.Извършване на СМР в съответствие с одобрения инвест.проект и норм.изисквания към строителството на територията на страната; 3.Разработване на детайлни чертежи, необходими за изпълнението на всички стр.дейности, залегнали в Техническия проект; 4.Доставка на необходимото оборудване за правилното и качествено функциониране на обекта и в съответствие с утвърдения проект; 5.Провеждане на обучение на персонала, необходим за функц.на обекта, разработването на необходимите инструкции за работа, предоставяне на пълен комплект документация за доставеното и монтирано оборудване, разработване на мерки и указания за работа, с цел осигуряване на качеството на крайния продукт; 6.Авторски надзор; 7.Въвеждане в експлоатация; 8.Окончателно приключване.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0023
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 5703988 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 17/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/9/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfДокументация13.08.2018 10:42 4 MB
pdfОбявление13.08.2018 10:42 3 MB
pdfРешение13.08.2018 10:42 1 MB
pdfPUP_PZ_depo13.08.2018 10:42 3 MB
docДоговор проект13.08.2018 10:42 222 kB
docДокументация проектиране и строителство13.08.2018 10:42 448 kB
docМетодика13.08.2018 10:42 226 kB
docОбразци за участие13.08.2018 10:42 248 kB
docОбразци при скл.на договор13.08.2018 10:42 172 kB
pdfПредварителен договор ЧЕЗ13.08.2018 10:42 368 kB
pdfРешение БД-58-ПР13.08.2018 10:42 679 kB
docТехническа спецификация13.08.2018 10:42 260 kB
zipИД-Компостиране13.08.2018 11:18 33 MB
zipПИП-Компостиране13.08.2018 11:19 8 MB
zipПИП-Предварително третиране13.08.2018 11:19 7 MB
docЕЕДОП13.08.2018 11:49 329 kB
zipИД-Предварително третиране-113.08.2018 12:05 33 MB
zipИД-Предварително третиране-213.08.2018 12:05 38 MB
zipОб.записки - ИД компостиране13.08.2018 12:05 706 kB
zipespd-request13.08.2018 12:12 98 kB
pdfРазяснение 24.0824.08.2018 9:23 202 kB
pdfПротокол №102.10.2018 16:23 2 MB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения20.11.2018 14:35 49 kB
pdfдоклад27.11.2018 15:31 5 MB
pdfпротокол 227.11.2018 15:31 2 MB
pdfпротокол 327.11.2018 15:31 358 kB
pdfрешение27.11.2018 15:31 447 kB
pdfDogovor17.01.2019 10:42 1 MB
pdfPrilojenie_117.01.2019 10:42 10 MB
pdfPrilojenie_217.01.2019 10:42 52 MB
pdfPrilojenie_2-117.01.2019 10:42 2 MB
pdfPrilojenie_2-217.01.2019 10:42 5 MB
pdfPrilojenie_2-317.01.2019 10:42 1 MB
pdfPrilojenie_317.01.2019 10:42 249 kB
pdfобявление за възложена поръчка17.01.2019 10:42 661 kB