090Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“

Дата и час на публикуване: 10/1/20 4:30 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001090
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение - гр. Петрич“
Описание: Община Петрич предвижда Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение. Сградата ще бъде триетажна, с идентични етажни разпределения. На всеки етаж ще бъдат разположени по 6 апартамента – едно студио (едностаен апартамент), четири двустайни апартамента и един тристаен апартамент. Всеки апартамент ще има тераса, като на първия етаж терасите ще са отворени към прилежащия терен, а на втория и третия ще бъдат обезопасени с парапети. Предвижда се сградата да бъде с един вход, достъпен и за хора с увреждания, като за преодоляване на разликата във височините на входа и на прилежащия терен ще бъде изградена стационарна рампа. Достъпът до апартаментите на всеки етаж ще се осъществява през обслужващ коридор. Вертикалната комуникация между трите етажа е решена с една стълбищна клетка и един асаньор. Подовите настилки ще бъдат ламиниран паркет в дневните и спалните, теракота в кухненските зони и баните, гранитогрес в коридорите и по стълбищата, и мразоустойчив теракот/гранитогрес по терасите. Стените в сухите помещения ще бъдат боядисани с латексова боя, а в баните ще бъдат облицовани с фаянс. Покривът ще бъде плосък, хидро-, топло- и пароизолиран. По фасадата се предвижда интегрирана топлоизолационна система с финишно покритие цветна минерална мазилка над цокълната зона и мозаечна мазилка по цокъла. Предвижда се петкамерна PVC дограма с стъклопакети 24 мм с две стъкла – едно високоенергийно (четири сезона) и едно обикновено. Входната врата на сградата ще бъде от алуминиеви профили с прекъснат термомост. Входните врати на апартаментите и интериорните врати към стаите ще бъдат тип МДФ. Водоснабдяването и отвеждането на отпадните води ще се осъществи посредством сградни отклонения от съществуващите улични водоснабдителни и канализационни мрежи. Предвиждат се сградни инсталации за питейно – битово водоснабдяване и за отвеждане на битово – фекалните води. Отводняването на покрива ще се осъществява посредством водосточни тръби по фасадата, които ще се изливат повърхностно по терена. В сградата се предвижда изграждането на следните електрически инсталации: Силова инсталация, Осветителна инсталация, Фасадно осветление, Мълниезащита и заземление, Структурно окабеляване за телефонна, интернет, кабелна инсталация. Отоплението и климатизацията на сградата ще се осъществява с климатици. Водата за битово горещо водоснабдяване ще се осигурява от бойлери във всеки апартамент. Околното пространство ще бъде оформено по начин, създаващ необходимите условия за достъп на хора с увреждания до входа на сградата. Предвиждат се паркинг за автомобили и подходящо озеленяване. За обекта е изработен идеен проект в част Архитектура. Проектът е приложен към Техническите спецификации и се явява неразделна част от тях.
Номер на преписка в АОП: 00212-2020-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 580944.44 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 9/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/3/20 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf Договор Проект 10/01/2020 16:27 3 MB
2 pdf Документация 10/01/2020 16:27 4 MB
3 pdf Образци на документи 10/01/2020 16:27 6 MB
4 pdf Обявление 10/01/2020 16:27 1 MB
5 pdf Решение 10/01/2020 16:27 430 KB
6 pdf Технически спецификации 10/01/2020 16:27 2 MB
7 doc Dogovor Inzhenering Socialni zhilishta Petrich 10/01/2020 16:28 414 KB
8 doc Dokumentaciya Socialni zhilishta Petrich 10/01/2020 16:28 421 KB
9 doc Obrazec 2 ESPD-BG1 Socialni zhilishta Petrich 10/01/2020 16:28 239 KB
10 doc Prilozhenie № 3 Obrazci Socialni zhilishta Petrich 10/01/2020 16:28 91 KB
11 doc TS Socialni zhilishta 10/01/2020 16:28 435 KB
12 zip espd-request 10/01/2020 16:33 99 KB
13 pdf Ideen proekt 17/01/2020 13:40 9 MB
14 pdf Съобщение за спиране на процедурата 29/01/2020 11:45 100 KB
15 pdf решение за одобряване на обявление за изменение 04/03/2020 13:16 265 KB
16 pdf Решение за прекратяване 29/05/2020 11:51 123 KB
17 pdf обявление за възложена поръчка 12/06/2020 11:19 638 KB