024„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът – с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III – 198) – Петрич – Беласица – Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III – 198, Първомай – Струмешница) – Боровичене – Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега – с. Чурилово

Дата и час на публикуване: 23/4/18 1:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804024
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово
Описание: Упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово. Обхвата на дейностите е определен в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие. Финасовата рамка и гаранцията за изпълнение са посоченив в документацията за участие и проекта на договор.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0011
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 69562.28 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 30/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/5/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfобявление23.04.2018 13:04 1,016 kB
pdfрешение23.04.2018 13:04 384 kB
docДоговор_проект24.04.2018 14:43 171 kB
pdfдокументация24.04.2018 14:43 12 MB
docДокументация_надзор_f24.04.2018 14:43 212 kB
docЕЕДОП - съобщение24.04.2018 14:43 28 kB
docМетодика24.04.2018 14:43 91 kB
docxОбразец_124.04.2018 14:43 30 kB
docОбразец_224.04.2018 14:43 197 kB
docОбразец_324.04.2018 14:43 38 kB
docОбразец_424.04.2018 14:43 29 kB
docxТехническа спецификация24.04.2018 14:43 77 kB
pdfстановище за осъществен предварителен контрол 19.04.201814.05.2018 16:57 886 kB
pdfПротокол №118.06.2018 11:38 337 kB
zipespd-request24.04.2018 14:43 95 kB
docОбразец_524.04.2018 14:43 30 kB
pdfсъобщение за отваряне на ценовите предложения10.08.2018 14:15 50 kB
pdfДоклад15.08.2018 16:13 2 MB
pdfПротокол №215.08.2018 16:15 1,005 kB
pdfПротокол №315.08.2018 16:15 260 kB
pdfРешение15.08.2018 16:15 227 kB
pdfгаранция за изпълнение01.10.2018 15:04 78 kB
pdfграфик за изпълнение на дейностите (1)01.10.2018 15:04 159 kB
pdfграфик за изпълнение на дейностите (2-продължение)01.10.2018 15:04 109 kB
pdfдоговор01.10.2018 15:04 2 MB
pdfобявление за възложена поръчка01.10.2018 15:04 591 kB
pdfпредложение за изпълнение на поръчката01.10.2018 15:04 2 MB
pdfценово предложение01.10.2018 15:04 65 kB