026„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: “Реконструкция на водопровод в кв. “Дълбошница”, гр. Петрич – I етап (Гл.кл. I, Гл.кл. III, кл. 1÷6, кл. 19, 21, кл. 26÷30, кл. 35 ÷ 38)” и II етап (Гл.кл.II, кл.7÷18, кл. 22 ÷25, кл.33, кл. 40, кл. 16А и кл. 16Б)”

Дата и час на публикуване: 23/4/18 4:33 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804026
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: “Реконструкция на водопровод в кв. “Дълбошница”, гр. Петрич - I етап (Гл.кл. I, Гл.кл. III, кл. 1÷6, кл. 19, 21, кл. 26÷30, кл. 35 ÷ 38)” и II етап (Гл.кл.II, кл.7÷18, кл. 22 ÷25, кл.33, кл. 40, кл. 16А и кл. 16Б)”
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: “Реконструкция на водопровод в кв. “Дълбошница”, гр. Петрич - I етап (Гл.кл. I, Гл.кл. III, кл. 1÷6, кл. 19, 21, кл. 26÷30, кл. 35 ÷ 38)” и II етап (Гл.кл.II, кл.7÷18, кл. 22 ÷25, кл.33, кл. 40, кл. 16А и кл. 16Б). Основните видове строителни и монтажни работи при изграждането са: • Разваляне на асфалтова настилка • Земни/скални работи – изкопи – машинно, ръчно и укрепване.Укрепване и разкрепване на изкопите • Оформяне леглото под водопроводните тръби. • Направа на пясъчна подложка под тръбите. • Доставка и монтаж на тръби – транспорт, спускане, полагане и свързване на тръбите. • Монтаж на водопроводни арматури • Обратно засипване, разкрепване, уплътнение и др. • Монтаж на водопроводни арматури. • Доставка и монтаж на спирателни кранове/СК/. • Доставка и монтаж на пожарни хидранти/ПХ/. • Изграждане и оборудване на шахта – въздушник. • Изграждане на сградни водопроводни отклонения. • Обратно насипване • Възстановяване на асфалтова и тротоари • Други довършителни работи. Към техническата спецификация е приложена Количествена сметка с подробна разбивка на видовете строително-монтажни работи по пера и количества.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0012
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 3400000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 22/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/5/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docxDokumentaciq_Petrich_vodoprovod_s poslednoi korekcii_last (1)23.04.2018 16:38 216 kB
xlsxks -VOD-Dalboshnica_prilogenie23.04.2018 16:38 48 kB
xlsxkss на smetka-VOD-Dalboshnica_prilogenie23.04.2018 16:38 73 kB
pdfДокументация23.04.2018 16:38 11 MB
pdfобявление23.04.2018 16:38 953 kB
pdfрешение23.04.2018 16:38 332 kB
jpg4.vik.123.04.2018 16:48 415 kB
jpg4.vik.223.04.2018 16:48 477 kB
jpg4.vik.323.04.2018 16:48 335 kB
jpg4.vik.423.04.2018 16:48 621 kB
jpg4.vik.523.04.2018 16:48 419 kB
jpg4.vik.623.04.2018 16:48 533 kB
jpg4.vik.723.04.2018 16:48 590 kB
jpg4.vik.923.04.2018 16:48 941 kB
jpg4.vik.1023.04.2018 16:48 1 MB
jpg4.vik.1123.04.2018 16:48 587 kB
jpg4.vik.1223.04.2018 16:48 658 kB
jpg4.vik.1323.04.2018 16:48 812 kB
jpg4.vik.1423.04.2018 16:48 694 kB
jpg4.vik.1523.04.2018 16:48 831 kB
jpg4.vik.1623.04.2018 16:48 875 kB
jpg4.vik.1723.04.2018 16:48 1 MB
jpg4.vik.1823.04.2018 16:48 686 kB
jpg4.vik.1923.04.2018 16:48 912 kB
jpg4.vik.2023.04.2018 16:48 608 kB
jpg4.vik.2123.04.2018 16:48 911 kB
jpg4.vik.2223.04.2018 16:48 982 kB
jpg4.vik.2323.04.2018 16:48 1 MB
pdf123.04.2018 16:55 2 MB
jpg1scan23.04.2018 16:55 2 MB
jpg1scan123.04.2018 16:55 3 MB
pdf223.04.2018 16:55 7 MB
pdf423.04.2018 16:55 608 kB
pdf623.04.2018 16:59 8 MB
pdf723.04.2018 16:59 13 MB
pdf823.04.2018 16:59 6 MB
pdf923.04.2018 16:59 7 MB
jpg6.skan23.04.2018 17:08 791 kB
jpg7.skan23.04.2018 17:08 967 kB
jpg8.skan23.04.2018 17:08 767 kB
jpg9.scan23.04.2018 17:08 723 kB
pdf8.skan223.04.2018 17:09 1 MB
pdf9.scan223.04.2018 17:09 8 MB
zipespd-request23.04.2018 18:17 92 kB
pdf4.vik.2423.04.2018 20:05 5 MB
pdf4vik823.04.2018 20:05 1 MB
pdf4.vik.2523.04.2018 20:07 4 MB
pdf323.04.2018 20:17 8 MB
pdf523.04.2018 20:20 4 MB
pdfотговор10.05.2018 11:44 88 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения16.07.2018 16:42 41 kB
pdfпротокол 119.07.2018 12:10 218 kB
pdfпротокол 219.07.2018 12:10 498 kB
pdfпротокол 319.07.2018 12:10 252 kB
pdfрешение за определяне на изпълнител19.07.2018 12:10 259 kB