КЗЛД публикува свои вътрешни правила относно извършване на надзорната си дейност

КЗЛД публикува свои вътрешни правила относно извършване на надзорната си дейност

Поради засилен обществен интерес към Инструкцията за практическото осъществяване на надзорната дейност на Комисията за защита на личните данни, КЗЛД публикува същата на своята електронна страница. С публикуването на Инструкцията и приложенията към нея Комисията цели да повиши информираността по въпросите, свързани с осъществяването на нейните надзорни правомощия, като допринася за последователното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Може да се запознаете с инструкцията в раздел Полезни ресурси.

Източник КЗЛД