Полезни ресурси

Полезни ресурси

Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД 27/09/2021

Заключителна Международна Конференция по проекта SMEDATA – Част 2 – 28/10/2020

Заключителна Международна Конференция по проекта SMEDATA – Част 1 – 28/10/2020

Международна конференция по прилагането на GDPR (Проект SMEDATA) 29/11/2019


https://info-m.eu/gdpr/free-resources/apis-seminar-gdpr-23112018/
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/kzld-spidi/
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/cpdp-municipalities
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/съгласие-кзлд
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/gdpr-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/gdpr-seminar
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/ec-europa-eu-dataprotect
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/пълен-текст-на-регламент
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/кзлд-практически-въпроси-лични-данни
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/издание-кзлд
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/gdpr-checklist
https://info-m.eu/gdpr/free-resources/въпросник-gdpr