Консултантската услуга – Пакет микро фирми

Консултантската услуга – Пакет микро фирми

Консултантската услуга “Пакет микро фирми” обхваща  за съответствие с изискванията на GDPR: