Одит на дейностите по защита на данните

Одит на дейностите по защита на данните

Консултантската услуга обхваща всички аспекти на GDPR  и включва следните етапи, всеки от които се изгражда в детайли персонално, в зависимост от организацията, поръчител на услугата:

  • Преглед и анализ на наличната изготвена вече документация по защита на личните данни
  • Оценка на текущото състояние на организацията за съответсвие с изискванията на ОРЗД
  • Преглед на прилагането на организационните и технически мерки за въвеждане в съответствие с ОРЗД
  • Изготвяне на списък елементи, отразяващи структурата на организацията и оперативните процеси по обработка на личните данни
  • Заключение, включително справка какви действия са необходими за правилно прилагане на защита на личните данни и текущи изисквания за спазване на съответствие

Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси , изпратете Вашето запитване тук: [email protected]