Мерки за въвеждане в съответствие с ОРЗД за уеб сайтове и онлайн магазини

Мерки за въвеждане в съответствие с ОРЗД за уеб сайтове и онлайн магазини

Въвеждане на пакет от мерки* за съответствие с GDPR на електронни страници, включващ всички реквизити, които да осигурят прозрачност, сигурност и доверие на бранда Ви.

*Пакетът включва:

  • запознаване с принципите на онлайн защитата на данните
  • персонален одит и проект , включващ практическите стъпки за въвеждане на съответствие на конкретната уеб страница
  • изработка на пълен списък с документация
  • набор от технически мерки за защита
  • онлайн privacy модул с инструменти за известяване

Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси , изпратете Вашето запитване тук: [email protected]