Услуги

Услуги

Kак можем да помогнем ?
Ако се нуждаете от специализирани съвети по всички аспекти на GDPR, екипът ни по защита на данните може да Ви бъде полезен с насоки по GDPR съответствие. Обособили сме няколко пакета с услуги , цитирани по-долу, но оставаме на разположение за всякакви варианти на сътрудничество , свързани с предизвикателствата на GDPR:

Цялостна консултантска услуга по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на GDPR

Консултантската услуга – Пакет микро фирми

Фирмени обучения по GDPR

Мерки за въвеждане в съответствие с ОРЗД за уеб сайтове и онлайн магазини

Външен DPO