Фирмени обучения по GDPR

Фирмени обучения по GDPR

Предлагаме фирмено обучение* за запознаване с принципите и постигане на съответствие с GDPR на място при клиента , включващо:

  • Въведение – запознаване с основните аспекти на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), легални дефиниции на основните понятия.
  • Правни аспекти на GDPR – общ поглед.
  • Технически мерки – дефиниция на изискванията на GDPR за техническа обезпеченост на данните.
  • Организационни процеси – въведение в изискванията за документиране и отчетност, съгласно GDPR.
  • Новите задължения на администратора и неговите служители, обработващи лични данни.
  • Новите права на физическите лица – субекти на данни.
  • Практически насоки към служителите за обработката на лични данни в ежедневната работа с клиенти.
  • Достъп до Индекс на Общ Регламент относно защитата на данните за 12 месеца.

*GDPR насърчава добрите практики за повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване и те представляват част от процеса по доказване на съответствие с регламента.

Форма за обучение: персонално , фирмено
Метод на работа: презентационно, въпроси и отговори
ИНФО-М ООД издава удостоверения за успешно участие в обученията

Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси , изпратете Вашето запитване тук: [email protected]