Цялостна консултантска услуга по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на GDPR

Цялостна консултантска услуга по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на GDPR

Консултантската услуга обхваща всички аспекти на GDPR  и включва следните етапи, всеки от които се изгражда в детайли персонално, в зависимост от организацията, поръчител на услугата:

  • Обучение на отговорните лица
  • Оценка на текущото състояние на организацията
  • Прилагане на организационни и технически мерки за въвеждане в съответствие
  • План за действие
  • Изготвяне на списък елементи, отразяващи структурата на организацията и оперативните процеси по обработка на данните
  • Изготвяне на пълен комплект документация за доказване на съответствие с GDPR
  • Правна рамка – изработка на политики и процедури за всички процеси по обработката на лични данни
  • Подготовка за съответствие
  • Текущи изисквания за спазване на съответствие
  • Достъп до Онлайн платформа за GDPR Info-Мanage data ®

Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси , изпратете Вашето запитване тук: [email protected]