Задължителни регистри за всички администратори на лични данни .

Задължителни регистри за всички администратори на лични данни .

 

GDPR Info-Мanage data® – онлайн платформа за управление на GDPR съответствие

Услугата , която Ви предлагаме е изцяло поддържан и актуализиран софтуер като услуга (SaaS /software as a service), подходяща за малки администратори и обработващи данни, които са в облекчен режим и нямат собствен ресурс за управление на процесите по въвеждане в съответствие с Регламента и предоставя право на ползване и достъп до пакет с най-необходимите темплейти и процедури, свързани с раб.процеси, по въвеждане в съответствие, което не изключва напълно необходимостта от персонална оценка и профилиране на услугата, съответващи на конкретната дейност на организацията.

Хардуерната и софтуерната обезпеченост имплентирани в нея предоставят облекчение за мениджъра от гледна точка на техническия аспект на новите облигации на организацията съгласно Регламента и служат за доказателство , което документира мерките, които организацията е приложила по осигуряване на съответствието при евентуална проверка от Надзорния орган.

 

 

 

Онлайн платформата за GDPR Info-Мanage data ® съдържа:

  1. Онлайн регистър на дейностите / по чл.30/ за администратор
  2. Онлайн регистър на дейностите / по чл.30/ за обработващ
  3. Регистър на съгласията
  4. Регистър на исканията на субектите на данни
  5. Регистър на нарушенията по защитата на данни
  6. Готови формуляри по процедурите
  7. Политика за поверителност / общи правила /

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА на формата ТУК.

Вижте демо видео на софтуера по-долу.

Ако не се визуализира ползвайте директния линк в You Tube – ТУК.


Вижте презентация на продукта по-долу.

Ако не се визуализира ползвайте директния линк във focusky.com – ТУК.

За по-подробна информация относно цялостната концепция за защита на личните данни вижте по-долу.

Ако не се визуализира ползвайте директния линк във focusky.com – ТУК.

Модел за прилагане на GDPR в организацията – презентация на Цанко Цолов – член на КЗЛД вижте ТУК.