Правна рамка

Правна рамка

Файлове за изтегляне

Други български и международни актове източник https://www.cpdp.bg

Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни (прилага се от май 2018г.)

Национална правна рамка

Други международни и европейски актове