ЧЗВ – често задавани въпроси или основните четири въпроса , които си задаваме относно GDPR?

ЧЗВ – често задавани въпроси или основните четири въпроса , които си задаваме относно GDPR?

Въпрос : Какво е лични данни ?

Отговор: Лични данни е набор от записи , по които могат да идентифицират едно физическо лице .

Пример: Собствено име и фамилия , съгласно определенията на GDPR са лични данни .

 

Въпрос : Какво е администратор на лични данни?

Отговор: Всяко физическо или юридическо лице, което за извършването на ежедневните бизнес процеси събира лични данни на физически лица се дефинира като администратор на лични данни .

Пример: Онлайн магазин за продажба на детски стоки,получавайки  поръчки , събира данни за физически лица или за персонала , който е наел.

Пример: Търговска фирма с нает персонал , реализирайки дейността си е администратор на лични данни и по отношение на лицата , които са сключили  трудови договори с нея .

 

Въпрос : Трябва ли да поддържам регистри по чл. 30  от обшия регламент по защита на личните данни /GDRP/

Отговор:Да, съгласно чл. 62  от .

Въпрос : Трябва ли да   имам знания в областта на личните данни или  използвам консулатнски услуги на експерт в областта , за да въведа всички необходими данни в регистрите , които трябва да поддържам , в ролята на администратор?

Отговор: Добавената стойност, която получават нашите абонати , е въведената информация в записите на регистрите на дейностите, според спецификата на бизнес процесите на конкретната организация. Не е нужно да се познава сложната материя в областта на личните данни. Услугата се предоставя с въведена вече информация.