Какви са предизвикателствата ?

Какви са предизвикателствата ?

Въведете анализ  и спазвайте изискванията!

Вашата организация трябва да:

  • Демонстрира, че може да спазва регламента;
  • Внедри действащи процеси за постигане на съответствие;
  • Има изрично декларирано валидно съгласие за събраните лични данни;
  • Осигури ясни и прозрачни политиките за поверителност;
  • Назначи служител за защита на личните данни /при определени нормативни изисквания/;

Вашите клиенти вече имат право да:

  • Бъдат забравени;
  • Прехвърлят данните си на друг доставчик на услуги;
  • Знаят кога защитата на данните е била опорочена.