Какво е GDPR ?

Какво е GDPR ?

  • Общият регламент за защита на данните (GDPR) е европейски закон с пряко приложение във всички държави членки на ЕС за укрепване и унифициране на защитата на данните на гражданите на ЕС. От 25 май 2018 г. всички компании в света, които съхраняват и обработват данни за гражданите на ЕС, ще трябва да спазват GDPR. Потенциалните глоби за несъответствие могат да варират от 2-4% от годишните глобални приходи на компанията или от сумата до 20 млн. EUR, което от двете е по-високо.
  • GDPR е най-важната промяна в регулирането на неприкосновеността на личните данни от 20 години насам. Той дефинира и укрепва основните права на физическите лица върху техните данни и изисква от организациите да обърнат повече внимание на защитата на данните, отколкото преди.
  • Организациите трябва да започнат да планират GDPR сега,защото  те ще трябва да докажат, че са в съответствие с Регламента и са въвели съответните нови процеси.
  • Откъде да започнете … Вижте кратката ни презентация тук