021Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции : Обособена позиция №1 • Път BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634; Обособена позиция №2 • Път BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът – с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84; Обособена позиция №3 • Път BLG 3164 (III – 198) – Петрич – Беласица – Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 Обособена позиция №4 • Път BLG 2175 (III – 198, Първомай – Струмешница) – Боровичене – Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега – с. Чурилово

Дата и час на публикуване: 5/4/18 3:13 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 18040021
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции : Обособена позиция №1 • Път BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634; Обособена позиция №2 • Път BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84; Обособена позиция №3 • Път BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 Обособена позиция №4 • Път BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово
Описание: Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции. Основните работи са по възстановяване на пътната настилка чрез извършване на предварителни ремонтни работи-почистване на съществуващ пътен участък,фрезоване на настилката,почистване на повърхността на пътната настилка, включващи покритието и полагането на асфалтобетон, отводняване , полагане на пътна маркировка и др. За всяка обособена позиция има техническа спецификация, КС и проект, където са посочени конкретните места и участъци с конкретните видове работи за отстраняването на дефектите. Преобладаващо дефектите са: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, коловози, слягания, дупки и др. Финасноват рамка и начините на разплащане , както и изискванията към гаранциите са разписани в документацията за участие и проекта на договор.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0010
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 3478113.95 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 2/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 3/7/18 11:00 am

Техническа документация – 05.04.2018 16:43

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docObrazets_105.04.2018 15:43 196 kB
docObrazets_205.04.2018 15:43 33 kB
docObrazets_305.04.2018 15:43 33 kB
docObrazets_405.04.2018 15:43 30 kB
docObrazets_505.04.2018 15:43 28 kB
docObrazets_605.04.2018 15:43 29 kB
docObrazets_7.105.04.2018 15:43 32 kB
docObrazets_7.205.04.2018 15:43 32 kB
docObrazets_7.305.04.2018 15:43 31 kB
docObrazets_7.405.04.2018 15:43 31 kB
docObrazets_805.04.2018 15:43 30 kB
docxДоговор_проект05.04.2018 15:43 45 kB
docДокументация СМР_f05.04.2018 15:45 284 kB
pdfдокументация05.04.2018 15:45 9 MB
docЕЕДОП - съобщение05.04.2018 15:45 28 kB
xlsКСС_Приложение №105.04.2018 15:45 160 kB
xlsКСС_Приложение №205.04.2018 15:45 156 kB
xlsКСС_Приложение №305.04.2018 15:45 52 kB
xlsКСС_Приложение №4_f05.04.2018 15:45 154 kB
pdfобявление05.04.2018 15:45 1 MB
pdfразрешение за строеж05.04.2018 15:45 304 kB
pdfрешение05.04.2018 15:45 354 kB
zipespd-request05.04.2018 15:47 93 kB
docТехническа спецификацция - Приложение № 105.04.2018 17:10 188 kB
docТехническа спецификацция - Приложение № 205.04.2018 17:10 170 kB
docТехническа спецификацция - Приложение № 305.04.2018 17:10 210 kB
docТехническа спецификацция - Приложение № 405.04.2018 17:10 191 kB
pdfтехнически спецификации05.04.2018 17:11 7 MB
pdfсъобщение за преустановяване на процедура02.05.2018 16:17 95 kB
pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация20.06.2018 16:52 259 kB
pdfпротокол №111.07.2018 14:00 1 MB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите оферти29.08.2018 13:19 62 kB
pdfПротокол №213.09.2018 11:03 3 MB
pdfПротокол №313.09.2018 11:03 641 kB
pdfРешение № 6613.09.2018 11:03 306 kB
pdfРешение № 6713.09.2018 11:03 318 kB
pdfРешение № 6813.09.2018 11:03 329 kB
pdfРешение № 6913.09.2018 11:03 309 kB
pdfобявление за възложена поръчка13.03.2019 16:12 1 MB
zipДоговори13.03.2019 16:12 16 MB
pdf0313201914102113.03.2019 16:20 275 kB
pdfЗастрахователна полица и удостоверение ОП113.03.2019 16:20 4 MB
pdfЦеново предложене ОП113.03.2019 16:20 2 MB
jpgScan0001ОП113.03.2019 16:25 881 kB
jpgScan0002ОП113.03.2019 16:25 1,021 kB
jpgScan0003ОП113.03.2019 16:25 1 MB
pdfудостоверение и застраховка ОП213.03.2019 16:32 2 MB
pdfценово предложение ОП213.03.2019 16:32 2 MB
pdf0313201914494413.03.2019 16:32 202 kB
jpgScan0004ОП213.03.2019 16:37 1 MB
jpgScan0005ОП213.03.2019 16:37 571 kB
jpgScan-0001ОП313.03.2019 16:42 863 kB
jpgScan-0002ОП313.03.2019 16:42 1,005 kB
jpgScan-0003ОП313.03.2019 16:42 976 kB
jpgScan-0004ОП313.03.2019 16:42 676 kB
jpgScan-0005ОП313.03.2019 16:42 834 kB
jpgScan-0006ОП313.03.2019 16:42 600 kB
pdfУдостоверение и застрахователна полица ОП313.03.2019 16:43 5 MB
pdfЦеново предложение ОП313.03.2019 16:43 1 MB
pdf0313201915025113.03.2019 16:44 203 kB
pdfудостоверение и застраховка ОП413.03.2019 16:44 2 MB
pdfценово предложение ОП413.03.2019 16:44 2 MB
jpgScan-0006ОП413.03.2019 16:46 1 MB
jpgScan-0007ОП413.03.2019 16:46 1 MB
jpgScan-0008ОП413.03.2019 16:46 2 MB
jpgScan-0009ОП413.03.2019 16:46 994 kB
jpgScan-0010ОП413.03.2019 16:46 943 kB
jpgScan-0011ОП413.03.2019 16:46 859 kB
pdfТехническо предложение по ОП113.03.2019 17:37 6 MB
pdfТехническо предложение по ОП213.03.2019 21:01 34 MB
pdfТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ОП313.03.2019 21:04 34 MB
pdfТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ОП413.03.2019 21:07 34 MB