053-Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1;Обособена позиция 2 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

Дата и час на публикуване: 16/8/18 3:11 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1808053
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1;Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1
Описание: Предмет на ОП е избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич “ – ЕТАП 1 по две обособени позиции. По ОП 1:Предвижда се изграждане на два главни водопроводни клонове с диаметри DN110 mm - за Гл.клон 2 и Гл.клон 3. Предвиждат се изграждане и 7 второстепенни клонове. Общата дължина на изградените водопроводи ще бъде 2465,64м. В проекта са включени сградни водопроводни отклонения.В проекта са включени спирателни кранове, надземни пожарни хидранти, шахти изпускател и шахти въздушник. По ОП2:Предмет на разработката е възстановяване на пътната настилка след полагане на уличен водопровод. Строително-монтажните работи по възстановяване на пътната настилка ще се извършват по улиците със съществуващи настилки, като ще обхващат участъците, по които се предвижда реконструкция или изграждане на нови водопроводни клонове.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0025
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 740082.46 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 17/9/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/9/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docDokumentaciq_Petrich_vodoprovodi_Parvomay16.08.2018 15:06 1 MB
pdfдокументация 116.08.2018 15:06 7 MB
pdfдокументация 216.08.2018 15:06 4 MB
pdfобявление16.08.2018 15:06 1 MB
xlsОП1_KС_образец16.08.2018 15:06 201 kB
xlsОП2_KС_образец16.08.2018 15:06 84 kB
pdfрешение16.08.2018 15:06 393 kB
zipчаст ВОБД16.08.2018 15:07 7 MB
pdfобяснителна записка ВиК16.08.2018 15:13 23 MB
pdfситуация част116.08.2018 15:13 11 MB
pdfЧаст Водоснаб-116.08.2018 15:13 26 MB
pdfЧаст Водоснаб-216.08.2018 15:13 29 MB
pdfЧаст Водоснаб-316.08.2018 15:13 35 MB
pdfЧаст Водоснаб-416.08.2018 15:13 41 MB
pdfЧаст Водоснаб-516.08.2018 15:13 23 MB
pdfЧаст Водоснаб-616.08.2018 15:13 38 MB
pdfЧаст Водоснаб-716.08.2018 15:13 33 MB
pdfЧаст Водоснаб-816.08.2018 15:13 17 MB
pdfЧаст Водоснаб-916.08.2018 15:15 35 MB
pdfЧаст Водоснаб-1016.08.2018 15:15 22 MB
pdfЧаст Водоснаб-1116.08.2018 15:15 17 MB
pdfгеодезия - обяснителна записка16.08.2018 15:18 171 kB
pdfсправочен регистър - геодезия16.08.2018 15:18 2 MB
pdfЧаст Геодезия-116.08.2018 15:18 41 MB
pdfЧаст Геодезия-216.08.2018 15:18 21 MB
pdfЧаст Геодезия-316.08.2018 15:18 40 MB
pdfинженерна геология16.08.2018 15:19 1,010 kB
pdfконструкции16.08.2018 15:20 597 kB
zipчаст пожарна безопасност16.08.2018 15:20 9 MB
zipчаст пътна възстановяване на настилките16.08.2018 15:22 54 MB
zipespd-request16.08.2018 16:05 93 kB
pdfПротокол №110.10.2018 9:48 864 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения23.10.2018 14:37 58 kB
pdfпротокол №229.10.2018 15:49 1 MB
pdfПротокол №329.10.2018 15:49 446 kB
pdfРешение29.10.2018 15:49 296 kB
pdfобявление за възложена поръчка11.12.2018 9:56 833 kB
pdfКС11.12.2018 10:43 44 MB
pdfпредлагани ценови параметри по обособена позиция №111.12.2018 10:43 186 kB
pdfпредложение за изпълнение на обществена поръчка11.12.2018 10:43 41 MB
pdfценово предложение - обособена позиция №111.12.2018 10:43 36 MB
pdfпредлагани ценови параметри за обособена позиция №211.12.2018 10:46 109 kB
pdfпредложение за изпълнение на обществена поръчка11.12.2018 10:46 48 MB
pdfценово предложение - обособена позиция 211.12.2018 10:46 15 MB
zipScan-000211.12.2018 10:50 16 MB
pdfДоговор 179.2018г11.12.2018 11:21 5 MB
pdfДоговор 180.2018г11.12.2018 11:21 5 MB
pdfScan-000111.12.2018 16:42 2 MB