ПОЛЗИTE ОТ ВЪНШЕН DPO / data protection officer / / длъжностно лице по защита на данните/

ПОЛЗИTE ОТ ВЪНШЕН DPO / data protection officer / / длъжностно лице по защита на данните/

GDPR постанови задължително всички публични органи или структури (включително общини, държавни администрации, училища и др. ), както и всички организации, които обработват определени видове или количества данни и/или обработката на данни им е основна дейност, да назначат DPO /длъжностно лице по защита на данните/. Това означава, че потенциално дори и едноличен търговец (обработващ конкретни видове данни) може сега да се наложи да наеме услугите на DPO.

Неоспорим факт е, че подборът, управлението и осигуряването на обучение за персонал с такъв широк спектър от умения са сложни, отнемат време, понякога дори са неуспешни, а и не на последно място струват скъпо.

Също така трябва внимателно да обмислим въпроса дали няма “конфликт на интереси”. Като цяло ролята на DPO е да действа в полза на субекта на данните, докато мениджъра на дадена организация има доверени лица, които да пазят интереса на компанията. В много случаи тези два интереса могат да се противопоставят.

Екипът ни по защита на данните предоставя аутсорсинг услуги по защита на данните – външни DPO. Ние предоставяме точно времето и ресурсите, които са подходящи за нуждите и изискванията на Вашата индивидуална организация. Това ви позволява да избегнете неудобствата при подбор на персонал и ви осигурява висококвалифициран и опитен сътрудник, от когото се нуждаете в подходящо време и при много по-ниски общи разходи.

Също така ще може да се възползвате от нашата гореща линия за помощ при защита на личните данни, която е на разположение, за да отговори на всички възникнали въпроси по времето, в което вашият външен DPO не е на място.

За да осъдим как може да ви предоставим точните ресурси, от които се нуждаете, свържете се с нас сега!