Международна конференция по прилагането на GDPR (Проект SMEDATA) 29/11/2019