Документация за участие

Документация _ горива 2017 -new

Приложение № 1 – Опис

Приложение № 2 – ЕЕДОП

Приложение № 3.1-Предложение

Приложение № 3.2-Предложение

Приложение № 3.3-Предложение

Приложение № 3.4-Предложение

Приложение № 4- Икономич

Приложение № 5 – Д. 54

Приложение № 6 – Д. 102

Приложение № 7 – Д. 44.5-свързани

Приложение № 8 – условия на договор

Приложение № 9 – Д. валидност

Приложение № 10.1 – Cenovo

Приложение № 10.2 – Cenovo

Приложение № 10.3 – Cenovo

Приложение № 10.4 – Cenovo

Приложение № 11 Списък

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

 

 

 

 

Документация за участие

Опис на представените документи

Документация за участие

Образци за ценово предложение по обособени позиции:

Ценово ОП1

Ценово ОП2

Ценово ОП3

Ценово ОП4

Ценово ОП5

Ценово ОП6