Обща информация

Решение прекратяване на процедураОбявление АОП–прекратяване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Въпроси-отговори №1Въпроси отговори № 2

Обявление СМР ВиК, Решение СМР ВиКespd-request

КСС

Образци СМР Чупрене

документация СМР

Част ПБ-Горни ЛомЧаст ПБЗ-Горни ЛомЧаст ПУСО-Горни Лом

Част ПБ-Долни ЛомЧаст ПБЗ-Долни ЛомЧаст ПУСО-Долни Лом

Част ПБЗ-РеплянаЧаст ПБ-РеплянаЧаст ПУСО-Репляна

Част ПБЗ-СредогривЧаст ПБ-СредогривЧаст ПУСО-Средогрив

Част Водоснабдяване Горни Лом-1Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Горни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3Част Водоснабдяване Долни Лом-4

Част Геодезия Долни Лом

Част водоснабдяване Репляна -1Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна-3Част Геодезия Репляна

Част Водоснабдяване Средогрив-1Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив-3Част Геодезия Средогрив

Решения за промяна в документацията

Решение прекратяване

Обявление АОП-прекратяване

Обща информация

документация СМР

espd-request

КСС-1

Образци СМР Чупрене

Част Геодезия-Горни Лом

Част ПБЗ-Горни Лом

Част ПУСО-Горни Лом

Част ПБ-Горни Лом

Част Водоснабдяване Горни Лом-1

Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3

Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Долни Лом Част

ПБЗ-Долни Лом

Част ПУСО-Долни Лом

Част ПБ-Долни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1

Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3

Част Водоснабдяване Долни Лом -4

Част Геодезия-Репляна

Част ПБЗ-Репляна

Част ПУСО-Репляна

Част ПБ-Репляна

Част водоснабдяване Репляна -1

Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна -3

Част Геодезия-Средогрив

Част ПБЗ-Средогрив

Част ПУСО-Средогрив

Част ПБ-Средогрив

Част Водоснабдяване Средогрив-1

Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив -3

Документация за участие

Документация _ горива 2017 -new

Приложение № 1 – Опис

Приложение № 2 – ЕЕДОП

Приложение № 3.1-Предложение

Приложение № 3.2-Предложение

Приложение № 3.3-Предложение

Приложение № 3.4-Предложение

Приложение № 4- Икономич

Приложение № 5 – Д. 54

Приложение № 6 – Д. 102

Приложение № 7 – Д. 44.5-свързани

Приложение № 8 – условия на договор

Приложение № 9 – Д. валидност

Приложение № 10.1 – Cenovo

Приложение № 10.2 – Cenovo

Приложение № 10.3 – Cenovo

Приложение № 10.4 – Cenovo

Приложение № 11 Списък

Договор ОП 1

Договор ОП 2

Договор ОП 3

Договор ОП 4

 

 

 

 

Документация за участие

Опис на представените документи

Документация за участие

Образци за ценово предложение по обособени позиции:

Ценово ОП1

Ценово ОП2

Ценово ОП3

Ценово ОП4

Ценово ОП5

Ценово ОП6