Документи за участие

Информация сключен договор улици-21.05.2020

Договор асфалтиране- 20.05.2020г.

Решение асфалтиране-28.04.2020

Протокол 1 улициПротокол 2 улици

Протокол 3 улициПротокол чл.181, ал.4 от ЗОП

Съобщение ценови предложения

РешениеОбявление

образци на документиЧаст I – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКИЦИЯ-1

Част III – Методика комплексна оценкаЧаст IV – Указания за участие

ГЕОДЕЗИЯПлан за безоп. и здравеПлан за управление на стр. отпадъци

Пожарна безопасностЧАСТ ПЪТНА

Обща информация

Решение 2 водопроводна мрежа

Решение водопроводна мрежа

Протокол 3 водопроводна мрежа

Протокол 2 водопроводна мрежа

Съобщение отваряне на ценови предложения-2

Съобщение отваряне на ценови предложения

Протокол 1 водопроводна мрежа

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ-ОТВАРЯНЕ ОФЕРТ

ПОКАНА

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Образци СМР ЧупренеКССespd-requestДокументация СМР

Част Водоснабдяване Горни Лом-1Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Горни ЛомЧаст ПБ-Горни ЛомЧаст ПБЗ-Горни Лом

Част ПУСО-Горни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3Част Водоснабдяване Долни Лом-4

Част Геодезия Долни ЛомЧаст ПБ-Долни ЛомЧаст ПБЗ-Долни Лом

Част ПУСО-Долни Лом

Част водоснабдяване Репляна -1,Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна-3Част Геодезия Репляна

Част ПБЗ-РеплянаЧаст ПБ-РеплянаЧаст ПУСО-Репляна

Част Водоснабдяване Средогрив-1Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив-3Част Геодезия Средогрив

Част ПБЗ-СредогривЧаст ПБ-СредогривЧаст ПУСО-Средогрив

Договор за обществена поръчка

Обявление договори храни

Договор ОП-1-1Договор ОП-1-2

Договор ОП-2-1Договор ОП-2-2

Договор ОП-3-1Договор ОП-3-2

Договор ОП-4-1Договор ОП-4-2

Договор ОП-5-1Договор ОП-5-2

Обща информация

Решение храни 5п.

ПРОТОКОЛ-2 храни

Съобщение за отваряне на ценови предложения

ПРОТОКОЛ 1 – ХРАНИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ-ОТВАРЯНЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОБРАЗЦИ ЧУПРЕНЕ-2019,

Документация храни, ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯespd-request

Обща информация

Решение храни ОП 3

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Решение прекратяване храни

Обявление храни 2019Решение храни 2019

Документация храни 2019-1Документация храни 2019-2

ОБРАЗЦИ ЧУПРЕНЕ-2019

Ценово предложение -ОП1Ценово предложение-ОП2Ценово предложение-ОП3

Ценово предложение-ОП4Ценово предложение-ОП5Ценово предложение-ОП6

espd-request-1

Откриване на процедура

Обявление храни 5 об. позицииРешениие храни 5 об. позиции

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1Протокол 2 храни

Обща информация

РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ ВиКПрекратяване ВиК

ДОКУМЕНТАЦИЯ ВиККССОбразци СМР Чупренеespd-request

Част Водоснабдяване Горни Лом-1Част Водоснабдяване Горни Лом-2,

Част Водоснабдяване Горни Лом-3Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Горни ЛомЧаст ПБ-Горни ЛомЧаст ПБЗ-Горни Лом

Част ПУСО-Горни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3Част Водоснабдяване Долни Лом-4

Част Геодезия Долни ЛомЧаст ПБ-Долни ЛомЧаст ПБЗ-Долни Лом

Част ПУСО-Долни Лом

Част водоснабдяване Репляна -1Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна-3Част Геодезия Репляна

Част ПБЗ-РеплянаЧаст ПБ-РеплянаЧаст ПУСО-Репляна

Част Водоснабдяване Средогрив-1Част Водоснабдяване Средогрив-2,

Част Водоснабдяване Средогрив-3Част Геодезия Средогрив

Част ПБЗ-СредогривЧаст ПБ-СредогривЧаст ПУСО-Средогрив

Разяснения по документацията за участие

ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛ ВЪПРОС

Обща информация

Решение прекратяване на процедураОбявление АОП–прекратяване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Въпроси-отговори №1Въпроси отговори № 2

 

Документация за участие

Обявление СМР ВиК, Решение СМР ВиКespd-request

КСС

Образци СМР Чупрене

документация СМР

Част ПБ-Горни ЛомЧаст ПБЗ-Горни ЛомЧаст ПУСО-Горни Лом

Част ПБ-Долни ЛомЧаст ПБЗ-Долни ЛомЧаст ПУСО-Долни Лом

Част ПБЗ-РеплянаЧаст ПБ-РеплянаЧаст ПУСО-Репляна

Част ПБЗ-СредогривЧаст ПБ-СредогривЧаст ПУСО-Средогрив

Част Водоснабдяване Горни Лом-1Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Горни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3Част Водоснабдяване Долни Лом-4

Част Геодезия Долни Лом

Част водоснабдяване Репляна -1Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна-3Част Геодезия Репляна

Част Водоснабдяване Средогрив-1Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив-3Част Геодезия Средогрив

Решения за промяна в документацията

Решение прекратяване

Обявление АОП-прекратяване

Обща информация

документация СМР

espd-request

КСС-1

Образци СМР Чупрене

Част Геодезия-Горни Лом

Част ПБЗ-Горни Лом

Част ПУСО-Горни Лом

Част ПБ-Горни Лом

Част Водоснабдяване Горни Лом-1

Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3

Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Долни Лом Част

ПБЗ-Долни Лом

Част ПУСО-Долни Лом

Част ПБ-Долни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1

Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3

Част Водоснабдяване Долни Лом -4

Част Геодезия-Репляна

Част ПБЗ-Репляна

Част ПУСО-Репляна

Част ПБ-Репляна

Част водоснабдяване Репляна -1

Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна -3

Част Геодезия-Средогрив

Част ПБЗ-Средогрив

Част ПУСО-Средогрив

Част ПБ-Средогрив

Част Водоснабдяване Средогрив-1

Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив -3