ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ до 15.04.2016 г.

Публична покана с предмет Предоставяне на далекосъобщителни услуги по следните обособени позиции.

Публична покана с предмет Предоставяне на далекосъобщителни услуги по следните обособени позиции:

1.„ Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”,

2.„ Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа с национално покритие чрез географски номера, част от националния номерационнен план на РБ

Публична покана – публикувана на 20.05.2015

Документация – публикувана на 20.05.2015

Отговори

Протокол – публикуван на 11.06.2015