Публична покана с предмет Доставка на оборудване и обзавеждане за туристически информационен център

Публична покана с предмет Доставка на оборудване и обзавеждане за туристически информационен център

Публична Покана – публикувана на 28.04.2014

Документация – публикувана на 28.04.2014

Comments are closed.