Решение за прекратяване на процедура „Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции”

Решение за прекратяване на процедура

Разяснения по документацията за участие „Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции”

Въпроси и отговори

Документация за участие „Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции”

Документация

Образци

Откриване на процедура „Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции”

Обявление

Решение за откриване на процедура

Обща информация „Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на Община Чупрене, по четири обособени позиции”

Линк към АОП