> Процедура 11- Ремонт и обзавеждане на сградата, и прилежащото дворно пространство на ОУ „Акад. М. Димитров” в УПИ V-886, кв. 45, с. Чупрене, област Видин, с административен адрес с. Чупрене

ДАТА: 12.09.2016г
Вид на процедурата: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Номер на електронна преписка в Профила на купувача: 11/ 12.09.2016 г
Име: Ремонт и обзавеждане на сградата, и прилежащото дворно пространство на ОУ „Акад. М. Димитров” в УПИ V-886, кв. 45, с. Чупрене, област Видин, с административен адрес с. Чупрене
Описание: Ремонт и обзавеждане на сградата, и прилежащото дворно пространство на ОУ „Акад. М. Димитров” в УПИ V-886, кв. 45, с. Чупрене, област Видин, с административен адрес с. Чупрене