Обща информация

 

Обява-Чупрене-площади

Административни сведения

Предлагана цена

Технически спецификации

Техническо предложение

КСС – Площади

 

 

 

Документация

Цена

Административни сведения

Техническо предложение

Технически спецификации

Kolichestveno-stoinostna Smetka-Replqna (1)

Kolichestveno-stoinostna Smetka-GorniLom (2)

Kolichestveno-stoinostna Smetka-Sredogriv (3)

Kolichestveno-stoinostna Smetka-DolniLom (4)