Приключване / прекратяване на договора „Възстановяване на мостове и път на територията на община Чупрене, по три обособени позиции“

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Договор за обществена поръчка „Възстановяване на мостове и път на територията на община Чупрене, по три обособени позиции“

Договор

Информация за сключен договор

Решение за завършване на процедурата „Възстановяване на мостове и път на територията на община Чупрене, по три обособени позиции“

Решение за избор на изпълнител

Документация за участие „Възстановяване на мостове и път на територията на община Чупрене, по три обособени позиции“

Проект на договор

Схема_Мост_Долни Лом

Схема_Мост_Търговище

Схема_Мост_Чупрене

Покана за представяне на оферта „Възстановяване на мостове и път на територията на община Чупрене, по три обособени позиции“

Обща информация „Възстановяване на мостове и път на територията на община Чупрене, по три обособени позиции“

Заповеди, становища, информация

Линк към АОП