> Процедура 4 – Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

ДАТА: 24.04.2015 г/ АОП НОМЕР: 01564-2015-0003
Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“
Описание: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“

> Процедура 4 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

Договор за обществена поръчка “Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене”

Договор авторски надзор Информация за сключен договор

Read More
> Процедура 4 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

Протоколи и доклади на комисията”Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене”

Решение – класиране

Read More
> Процедура 4 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

Документация за участие “Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене”

Документация Проект на договор

Read More
> Процедура 4 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

Обща информация “Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене”

Линк към АОП

Read More
> Процедура 4 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

Откриване на процедура “Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене”

Решение за откриване на процедура

Read More