Договор за обществена поръчка „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“

Договор авторски надзор

Информация за сключен договор

Протоколи и доклади на комисията“Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“

Решение – класиране

Документация за участие „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“

Документация

Проект на договор

Обща информация „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“

Линк към АОП

Откриване на процедура „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“

Решение за откриване на процедура