Публична покана с предмет Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи по проект: Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /III-102/ – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене / III-114/ от км.0+000 до км. 10+400

Публична покана с предмет Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи по проект: Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /III-102/ – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене / III-114/ от км.0+000 до км. 10+400

Публична покана – публикувана на 14.03.2014

Документация – публикувана на 14.03.2014

Comments are closed.