Контакти

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ:

950 с. Чупрене,  Община Чупрене, обл. Видин

ул. “Асен Балкански”  № 55

Тел.:09327/2580, Факс:09327/2402

е-mail:[email protected]

 

Телефони:

 

Кмет

Анжело Добричов   сл.тел.: 0887 70 62 40

 

Зам.Кмет

Мария Тодорова сл.тел.: 0886 66 58 22

 

Председател Общински съвет

Иван Велков   сл.тел.: 0878 21 37 71

 

Секретар

Асен Джунински  сл.тел.: 0885 03 24 05

 

Инж.Галина Каменова  сл.тел.: 0886 66 23 14

 

Гл.специалист  „Личен състав“ и “ Деловодство“

Дора  Милошевска    сл.тел.: 0885 24  33 53

 

Главен счетоводител

Румяна Петрова   сл.тел.: 0885 24 26  44

 

Гл.специалист „Екология“ и „ОМП“

Ева Иванова   сл.тел.: 0877 72 73 63

 

Гл.специалист  „Социална  Политика“

Корнелия Антова  сл.тел.: 0885 24 34 40

 

Специалист  „Общинска собственост“

Мирослав Савов   сл.тел.: 0896 31 05 62

 

Местни Данъци и Такси

Мирослав Серьожев  сл.тел.: 0885 25 55  69

 

Гл.специалист  „ГРАО“

Николай Миленков   сл.тел.: 0889 11 04 82

 

Дежурен Общински съвет за сигурност

телефон: 09327/ 2353 , GSM: 0885 02 45 11