ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ до 15.04.2016 г.

Публична покана с предмет Изготвяне на работен проект на обект “Брегоукрепване на р.Лом при с.Долни Лом и с.Горни Лом, община Чупрене и брегоукрепване на р.Чупренска при с.Чупрене, община Чупрене”

Публична покана с предмет Изготвяне на работен проект на обект “Брегоукрепване на р.Лом при с.Долни Лом и с.Горни Лом, община Чупрене и брегоукрепване на р.Чупренска при с.Чупрене, община Чупрене”

Въпроси и отговори

Отговор

Протокол от Комисия – публикуван на 09.09.2015