Политика за поверителност

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО

Тази електронна страница https://info-m.eu/chuprene/ е официална уеб страница за управление на Профил на купувача на Община Чупрене. Настоящата политика има за цел да Ви запознае каква информация събираме при посещение на електронната страницата и как тя се използва. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез тази електронна страница и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Община Чупрене на други законосъобразни основания.

Администратор на личните данни е:

Община Чупрене

3950 с. Чупрене,

Община Чупрене, обл. Видин

ул. “Асен Балкански” № 55

Тел.:09327/2580

Факс:09327/2402

е-mail:[email protected]

Длъжностно лице по защита на данните

При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на Община Чупрене: [email protected]

Информация, която се събира

Като посетители на интернет страницата на Община Чупрене може да разглеждате съдържанието й, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни. При отваряне на страницата и различните менюта в нея, Община Чупрене получава информация под формата на „бисквитки“ със следното съдържание: IP-адрес; дата и продължителност на достъпа; информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

Информация за Вас се получава само ако я предоставите доброволно, в случаи, че се свържете с Община Чупрене по електронна поща или по телефона.

Цели и основание за обработване на личните Ви данни

Обработването на личните Ви данни за изпълнение на заявената услуга е необходимо за спазване на законовите задължения на Община Чупрене и по повод упражняването на официалните правомощия, които са предоставени на общинската администрация.

Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?

Община Чупрене не предоставя на трети лица данните Ви, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

Срок на съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на личните Ви данни, предоставени за изпълнение на услуга, зависи от нормативните изисквания, отнасящи се до конкретната услуга. Информацията от “бисквитките” се съхранява 1 ден.

Вашите права по отношение на личните Ви данни обработвани от Община Чупрене

Имате право да изискате достъп до личните Ви данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, да направите възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните. Имате право да оттеглите във всеки момент съгласието си за обработка данни, ако сте дали такова предварително.

Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от законодателството при строго определени условия за всеки конкретен случай.

Ако искате да упражните правата си, може да подадете писмено заявление лично на адрес: Община Чупрене, обл. Видин, ул. “Асен Балкански” № 55 или да подадете заявление по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Право на подаване на жалба към надзорен орган

Ако смятате, че Община Чупрене обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с общинската администрация или с длъжностното лице по защита на данните на посочените координати. Също така имате право да подадете жалба към надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, интернет страница: www.cpdp.bg, електронна поща: [email protected].

Задължително ли е предоставянето на лични данни?

Личните данни, които предоставяте се изискват съгласно нормативната уредба за изпълнението на конкретната услуга и непредоставянето им ще доведе до прекратяване на производството.

„Бисквитки“

Този уеб сайт използва „бисквитки“ предимно с цел улесняване на ползването на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции. Повече информация за това как функционират „бисквитките“, как да настроите Вашия браузър да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/.

Община Чупрене предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази  Вашите данни от пробиви и неоторизиран достъп, включително криптиране на връзката чрез SSL сертификат.

Версия 1.00

Дата 25.05.2018 г.

В сила от 25.05.2018г.