> Процедура 31- ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР С ХИДРАВЛИЧЕН ШРЕДЕР С ШАРНИРНО РАМО

АОП № 01564-2020-0002 от 19.03.2020 г.
№ на преписката в профил на купувача: 31/06.03.2020
Вид на процедурата: Публично състезание
Име: ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР С ХИДРАВЛИЧЕН ШРЕДЕР С ШАРНИРНО РАМО