ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ до 15.04.2016 г.

Публична покана с предмет Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /III-102/ – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене / III-114/ от км.0+000 до км. 10+400

Публична покана с предмет Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: Рехабилитация и реконструкция на път VID 1180 /III-102/ – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене / III-114/ от км.0+000 до км. 10+400

Публична покана – публикувана на 21.03.2014

Документация- публикувана на 21.03.2014