ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ до 15.04.2016 г.

Публична покана с предмет Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекти на Община Чупрене по мярка 313 на Програма за развитие на селските райони по две обособени позиции

Публична покана с предмет Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекти на Община Чупрене по мярка 313 на Програма за развитие на селските райони по две обособени позиции

Публична покана – публикувана на 14.03.2014

Документация – публикувана на 14.03.2014