> Процедура 36 – Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини на територията на община Чупрене, с 6 /шест / обособени позиции

ДАТА: 11.06.2020/ АОП № 01564-2020-0005
№ на преписката в профил на купувача: 36/ 11.06.2020
Вид на процедурата: Публично състезание
Име: „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини на територията на община Чупрене, с 6 /шест / обособени позиции”
Описание: Предмет на настоящата поръчка е осигуряване на хранителни продукти за обекти на социални дейности и детските градини на територията на община Чупрене
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/07/2020 16:00

> Процедура 36 - Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини на територията на община Чупрене, с 6 /шест / обособени позиции

Обявления за приключване на договор

Обявление ОП 1 Обявление ОП 2 Обявление ОП 3 Обявление ОП 4 Обявление ОП 5 Обявление ОП 6

Read More
> Процедура 36 - Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини на територията на община Чупрене, с 6 /шест / обособени позиции

Протоколи и доклади

Инфо дог храни – 06.11.2020г. Договори храни – 02.11.2020г. Протокол 5 храни, Решение храни– 21.09.2020г. Протокол 3 храни, Протокол 4 храни – 01.09.2020 г. Протокол

Read More
> Процедура 36 - Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини на територията на община Чупрене, с 6 /шест / обособени позиции

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ ХРАНИ 2020 ДОКУМЕНТАЦИЯ ХРАНИ 2020-2 11.06.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ ХРАНИ 2020 – 11.06.2020 г. РЕШЕНИЕ ХРАНИ 2020 – 11.06.2020 г. Образец 9а-ценово предложение –

Read More