ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ до 15.04.2016 г.

Публична покана с предмет Доставка на оборудване и обзавеждане за турлашки фолклорен събор

Публична покана с предмет Доставка на оборудване и обзавеждане за турлашки фолклорен събор

Публична Покана – публикувана на 28.04.2014

Документация- публикувана на 28.04.2014