Обща информация

Извършване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Вид

Документация_надзор ВиК

Обява надзор

договор проект

Образци

Информация за публикувана обява

Обща информация

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО С.РЕПЛЯНА

Тип на процедурата: събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Връзка към АОП

Обща информация

Документация 1

Документация 2-2

Документация 2-1

Документация 3

Одобрени експертни становища от предварителен контрол